RVB Op- en overslag - Maasvlakte foto 7
Artikelen

Onderhoudsvrije vloeistofdichte vloer

Er zijn verschillende eisen rondom een vloeistofdichte vloer en een vloeistofdicht terrein. Bedrijven met een bodem beschermende voorziening krijgen daarom periodiek te maken met bevoegd gezag dat controleert op de vloeistofdichtheid van het terrein. Met bodem beschermende maatregelen voorkomt u problemen en weet u zeker dat uw terrein of constructie door de keuring heen komt. Bij RvB zijn we erin geslaagd een onderhoudsvrije vloeistofdichte vloer te ontwikkelen met een lange levensduur.

Traditionele vloeistofdichte terreinen

Traditioneel worden vloeistofdichte terreinen veelal uitgevoerd in vloeistofdicht beton of vloeistofdicht asfalt. Deze voorzieningen zijn efficiënt, eenvoudig en voldoen compleet aan de nodige normen van een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (VVV). Hoewel efficiënt vergen dit type afdichtingen veel onderhoud, omdat het werken met bodem bedreigende materialen, grof materiaal of zwaar materieel ervoor kan zorgen dat een dergelijk terrein al na een zeer korte tijd niet meer vloeistofdicht is. Beschadigingen aan de verharding, door bijvoorbeeld het op- en afladen van containers, schrootwerking of andere zwaar mechanische activiteiten maken het vloeistofdicht houden van het terrein een uitdaging.

RVB Metaal Recycling - 7
RVB Op- en overslag - 1

Een écht onderhoudsvrije vloeistofdichte vloer

Om toekomstig intensief onderhoud te voorkomen, heeft RvB een unieke onderhoudsvrije vloeistofdichte vloer ontwikkeld. Deze brengen we, tijdens de aanleg, onder de fundatie van het terrein aan. Pas hierna volgt de terreinfundering en uiteindelijk de terreinverharding. Het resultaat is dat het terrein altijd vloeistofdicht is. De verharding mag aan de oppervlakte beschadigingen en gaten vertonen, dit heeft geen invloed op de vloeistofdichtheid van het terrein. Interessant voor uw bedrijfsterrein?

Neem contact op! Ook dit is de kracht van creativiteit.

Neem contact op