strook_home

RVB Groep bouwt mee aan een netwerk van zero-emissie energiestations.

RVB Groep bouwt mee aan een netwerk van zero-emissie energiestations.

In 2050 wil Europa klimaatneutraal zijn, wat de nodige veranderingen met zich mee gaat brengen. Om aan de afspraken te voldoen, die vastgelegd zijn in het Klimaatakkoord moet er overgestapt worden van fossiele brandstoffen op duurzame energie bronnen. Het doel van het Klimaatakkoord is ingezet op 100% reductie van fossiele brandstoffen in 2050. Mobiliteit zonder schadelijke uitlaatgassen voor mensen en goederen. Inzet van duurzame energie voor al het transport op de weg, het water en in de lucht. Een flinke doelstelling.

De RvB Groep beschouwt het mede als haar verantwoordelijkheid om op een maatschappelijk verantwoorde manier te ondernemen. Hierbij gaat het niet alleen om het toepassen van duurzame en kwalitatieve materialen. Minstens zo belangrijk is de investering in mens, milieu en maatschappij. Om ook de toekomstige generaties te kunnen geven wat de aarde ons te bieden heeft, is het van belang hier verantwoordelijk mee om te gaan. Vanuit onze christelijk visie op de samenleving staat goed rentmeesterschap bij ons centraal.

Passend binnen deze visie is onze samenwerking met Fountain Fuel. Fountain Fuel realiseert zero-e energiestations waar e-laden en waterstof tanken worden gecombineerd. Klimaat, schone lucht, geopolitiek en leveringszekerheid spelen allemaal een rol bij de keuzes die we maken om de energietransitie te laten slagen. Cruciaal is de opslag en distributie van die energie. Daarvoor zijn verschillende technieken beschikbaar. In mobiliteit is soms waterstof de beste oplossing en in andere situaties zijn accu’s de beste keuze. Batterij-elektrisch laden is al ‘onderweg’, waterstof tanken heeft nog een zetje nodig.

De RvB Groep gelooft in een schonere wereld waarin waterstof het verschil gaat maken. Waterstof is een emissievrije energiedrager die goed te transporteren is, in grote hoeveelheden op te slaan en veel vermogen kan leveren. Kortom een onmisbare schakel voor mobiliteit en opslag van energie.

Eind oktober 2022 start de bouw van het eerste zero-emissie energiestation van Fountain Fuel in Amersfoort. Medio april wordt het station in gebruik genomen. In de loop van 2023 start ook de bouw van stations in Rotterdam en Nijmegen. De doelstelling is om in 2025 11 zero -emissie energiestations in werking te hebben waarbij de RvB Groep actief meedenkt in de ontwikkeling en uitvoering van de stations.

Voor meer informatie over Fountain Fuel en de zero-emissie energiestations

Een vraag?

Neem contact met ons op

RVB Groep
RVB - Contact - Nobelstraat