Gebiedsontwikkeling-min

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling, een passende leefomgeving

Waarde aan ruimte creëren, een passende leefomgeving, passend bij de behoefte van haar gebruikers. De ideale leefomgeving is niet voor iedereen hetzelfde. Wij ontwerpen hoogwaardige gebouwen en adviseren over de (her)inrichting van gebieden en ruimtes die bijdragen aan een verbeterde leefomgeving. Voor elke projectfase bieden wij realiseerbare en toekomstbestendige oplossingen. Wij hebben kennis van zowel besluitvormingsprocessen als uitvoering en zijn op de hoogte van actuele vraagstukken en moderne technieken in de markt, zoals de Omgevingswet en de BIM.
Gebiedsontwikkeling woon-min

Integrale samenwerking

Door integrale samenwerking gedurende iedere fase van het project, creëren wij een verbeterde, duurzame leefomgeving. Wij beschikken over ruime kennis en ervaring in het ontwikkelen van woongebieden, parken, gebouwen en industrie. Onze expertise zetten wij graag in. Vanaf de planvorming, bestemmingsplanprocedures tot aan de daadwerkelijke technische uitwerking.
Gebiedsontwikkeling leef-min

Een optimaal ingericht gebied

Zorgdragen voor een goede kwaliteit van bodem, lucht en water en het behoud van ecologische, archeologische en cultuurhistorische waarden. Rekening houdend met vele maatschappelijke en milieukundige thema’s: dat is de kracht van RvB.