RvB-Engineering-vergunningtraject-1
Engineering

Vergunningstrajecten

Verklein de kans op vertragingen

Een toekomstbestendige locatieontwikkeling start met een idee wat past binnen de omgevingsplannen. Een tijdrovend traject en vaak bepalend in de totale planning. Wij kunnen u adviseren in het te volgen vergunningstraject of wij verzorgen het complete traject

Wet- en regelgeving

Daarbij houden wij rekening met actuele ontwikkelingen en wet- en regelgeving op diverse niveaus. Wij verzorgen voor u de juiste en goed onderbouwde aanvragen. Hierdoor verkleinen we de kans op vertragingen op projectplanningen.

RvB-Engineering-vergunningtraject-2

Compleet ontzorgt vergunningsmanagement

Naast de vergunningaanvragen stellen wij de benodigde plandocumenten op zoals bestemmingsplannen, omgevingsplannen, inpassingsplannen, tracébesluiten en ruimtelijke onderbouwingen. Vergunningsmanagement is vaak onderdeel van het totaalplaatje binnen omgevingsmanagement. Vanaf de aanvang van de planvorming werken wij aan een goede betrokkenheid van het bevoegd gezag, zodat we draagvlak creëren voor de te verlenen vergunningen. Voor de industrie richten wij ons ook op het voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van onder meer ruimtelijke ordening, milieu, veiligheid en water.

Meer weten?

Heeft u behoefte aan advies en begeleiding bij uw vergunningstraject? Neem dan contact met ons op.