RVB-water-waterveiligheid-toekomstgerichte waterveiligheid

CO2-presentatieladder

co2-presentatieladder

Samen met onze medewerkers zijn wij binnen ons bedrijf actief bezig met CO2-reductie. Om bedrijven te stimuleren tot en te helpen bij het reduceren van CO2 is in 2009 de CO2-prestatieladder ontwikkeld. Hét duurzaamheidsinstrument van Nederland wat helpt bij reductie binnen de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten. De ladder is voor ons dan ook het instrument om onze emissie te inventariseren en middels een CO2-footprint in kaart te brengen, zodat we actief met de betrokkenen om ons heen een reductie na kunnen streven. Meer informatie over de CO2-prestatieladder vind u op de website (www.skao.nl) van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Deze stichting is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringsschema.

Inzicht

Om effectieve doelstellingen te maken en maatregelen te nemen die de CO2-uitstoot reduceren is het van belang inzicht te hebben in de huidige uitstoot. Middels een inventarisatie, verwerkt in een footprint hebben we dit inzichtelijk kunnen maken.

Footprint 2020 Energiemanagement actieplan

Reductie

Vanuit de verkregen inzichten die beschreven staan in de footprint hebben we als bedrijf een aantal doelstellingen geformuleerd om onze CO2-uitstoot te kunnen reduceren. Deze doelstellingen zijn opgenomen in het onderstaande actieplan.

PVA CO2 maatregelen en reductie

Communicatie

Middels deze pagina op onze website brengen wij belangstellende periodiek op de hoogte van ons CO2-presteren. Intern worden de verkregen inzichten en geformuleerde doelstellingen gedeeld in de maandelijks verschijnende nieuwsbrief.

Communicatieplan CO2-reductie 2020 Nieuwsbrief CO2 presentatieladder nr.1

Een vraag?

Neem contact met ons op

RVB Groep
RVB - Contact - Nobelstraat