Hoeben Kampen (19)
Projecten

Ontwerp en aanleg van terrein voor scheepssloop en recycling

Ontwerp en aanleg van terrein voor scheepssloop en recycling

Hoeben Metalen sloopt schepen op zijn terrein aan de Zuiderzeehaven in Kampen. RvB Groep heeft het terrein ontworpen en aangelegd. Belangrijke factoren om rekening mee te houden: het terrein moet bestand zijn tegen extreem zware belasting en schadelijke stoffen mogen niet in de bodem terechtkomen.
Luchtfoto hoeben metalen
OPDRACHTGEVER

Hoeben Metalen

Hoeben Metalen uit Kampen is een metaalrecyclingbedrijf. Hoeben Metalen is gespecialiseerd in de verwerking van ferro en non-ferro materialen en de in- en verkoop van schepen en scheepsonderdelen.

Fundering is geschikt voor extreem zware belasting

Groot, hoog en lang: Hoeben sloopt allerlei formaten schepen. In alle gevallen wordt het terrein zwaar belast. Daarom is een extreem sterke fundering een voorwaarde. De benodigde fundering is door RvB Groep berekend en ontworpen. Er is een stijve plaatfundering toegepast: de basis voor een sterk en stabiel terrein dat niet verzakt.

Hoeben Kampen (13)
Hoeben Kampen (9)

Onderhoudsvrije vloeistofdichte vloer

Bij het slopen van schepen komen vloeistoffen vrij die niet in de bodem terecht mogen komen, zoals olie en diesel. Om dat te voorkomen is een vloeistofdichte onderafdichting toegepast. Deze unieke oplossing is door RvB Groep ontwikkeld. De vloeistofdichte vloer wordt tijdens de aanleg onder de fundatie van het terrein aangebracht. Hierna volgt de terreinfundering en uiteindelijk de terreinverharding. Zo hebben beschadigingen aan de werkvloer geen invloed op de vloeistofdichtheid. Het resultaat: een terrein dat altijd vloeistofdicht is.

De vloeistofdichte onderafdichting is flexibel en kan meebewegen met zetting in de grond. Met een levensduur van meer dan honderd jaar is dit een duurzame oplossing voor vele jaren.

(Regen)water wordt opgevangen en gezuiverd

Schroot, zink, koper en andere stoffen. Al deze metalen worden door Hoeben gescheiden en geschikt gemaakt voor recycling. Als het gaat regenen, worden deze metalen echter vermengd met water. Dit water mag niet in het oppervlaktewater terechtkomen. Daarom moet al het (regen)water eerst worden opgevangen en gezuiverd voordat het verder wordt afgevoerd. Op dit terrein is een zuiveringsinstallatie toegepast. Al het (regen)water wordt opgevangen in een buffertank, gezuiverd en vervolgens geloosd op het riool.

Hoeben Kampen (8)
BENIEUWD WAT RVB GROEP KAN BETEKENEN VOOR UW PROJECT?
neem contact met ons op